12.06.2022 Tadarus AlQuraan Mingguan

Bagi tujuan aktibiti mingguan…hari ini disambung semula program tadarus alqamar..Bagi hari pertama hanya beberapa orang hadir menyertai…