Tadarus Alqamar 26.02.2022

Tadarus adik bradik Alqamar telah berjaya diadakan melalui Google Meet pada 26.02.2022. Program ini dirancang diadakan pada hari sabtu malam , tiap tiap minggu.

Updates : (1) Setiap orang baca setengah muka. (2) Setiap orang baca terjemahan ayat ayat yang telah dibaca. (3) Hari ini bacaan hingga muka surat 4 , ayat 24.