Soal Jawab Mengenai AlQuraan.

TANYA JAWAB, TENTANG ALQUR’AN

T : Berapa jumlah Surah dalam Al-Qur’an?

J : 114 Surah.

T : Berapa jumlah Juz dalam Al-Qur’an?

J : 30 Juz.

T : Berapa jumlah Hizb dalam Al-Qur’an?

J: 60 Hizb.

T: Berapa jumlah Ayat dalam Al-Qur’an?

J: 6666 Ayat.

T : Berapa jumlah Kata dalam Al-Qur’an?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?

J: 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf.

T : Siapa Malaikat yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazah, Al-Kiramulkatibun HamalatulArsy.

T : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam Al-Qur’an?

J : 15 Sajdah.

T : Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : 25 Nabi

T : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al-Qur’an? Sebutkan

J : 28 Surah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa’, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Ra’d, Al-Haj, Al-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Shaf, Al-Jum’ah, Al-Munafiqun, Al-Taghabun, Al-Thalaq, Al-Tahrim, Al-Insan, Al-Bayinah, Al-Zalzalah, Al-Nashr.

T : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam Al-Qur’an? Sebutkan.

J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

T : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Qur’an?

J : 29 Surah.

T : Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah?Ssebutkan 10 saja.

J : Surah Makiyyah adalah Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: Al-An’am, Al-Araf, Al-Shaffat, Al-Isra’, Al-Naml, Al-Waqi’ah, Al-Haqqah, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Falaq.

T : Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?

J : Surah Madaniyah adalah Surah yang diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Hajj.

T : Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : Adam a.s , Nuh a.s , Ibrahim a.s, Isma’il a.s, Ishaqa a.s, Ya’qub a.s, Musa a.s, Isa a.s, Ayub a.s, Yunus a.s, Harun a.s, Dawud a.s, Sulaiman a.s, Yusuf a.s, Zakaria a.s, Yahya a.s, Ilyas a.s, Alyasa a.s’, Luth a.s, Hud a.s, Saleh a.s, ZulKifli a.s, Syuaib a.s, Idris a.s, Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam.

T : Siapakah satu-satunya nama wanita shalehah yang disebut namanya dalam Al-Qur’an?

J : Maryam binti Imran.

T : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam Al-Qur’an?

J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 37

T : Apakah ayat dalam Al-Qur’an yang pertama kalil turun?

J : surah Al-alaq ayat: 1-5 ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)

T : Apakah ayat terakhir yang turun dalam Al-Qur’an?

J : Ayat 3 surah Al-maidah أليوم أكملت لكم دينكم وأ تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)

T : Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?

J : Surah At-Tawbah (bara’ah).

T : Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?

J : Surah Al-Naml.

T : Apakah yang disebut surah Al-mu’awidzatain (2 surah penjagaan)?

J : Surah Al-Falaq dan An-Naas.

T : Apakah nama Surah yang bernilai seperempat Al-Qur’an?

J : Surah Al-Kafirun.

T : Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga Al-Qur’an?

J : Surah Al-Ikhlas.

T : Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?

J : Surah Al-Mulk.

T : Apakah nama Surah yang apabila dibaca pada hari Jum’at akan menerangi sepanjang pekan?

J : Surah Al-Kahfi.

T : Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?

J : Ayat Kursi, dalam Surah Al-Baqarah ayat No.255.

T : Apakah nama Surah yang paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?

J : Surah Al-Fatihah, 7 ayat.

T : Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?

J : Firman Allah Ta’ala: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat. Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat..(Surah Al-Zalzalah ayat: 7-8).

T : Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?

J : Surah Al-Haj ayat: 18 dan ayat: 77.

T : Pada Kata apakah pertengahan Al-Qur’an itu di Surah apa? ayat no Berapa?

J : وليتلطف Surah Al-Kahfi ayat No: 19.

T : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Shalat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam Syurga?

J : Ayat Kursi.

T : Ayat apakah yang diulang-ulang sbyk 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

J: Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah Al-Rahman.

T : Ayat apakah yang di ulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah Al-Mursalat, juga ada dalam Surah Al-Muthaffifiin ayat No: 10.

T : Apakah Ayat terpanjang dalam Al-Qur’an? pada Surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas?

J: Ayat No: 282 Surah Al-Baqarah, membahas muamalah dengan sesama manusia dalam keuangan dan hutang piutang.
——————————————–
Bermesraan lah dengan Al-Qur’an sebagaimana mesranya kita dengan dompet gadget kita selama ini,..

Berdekatan lah dengan Al-Qur’an sedekat kita dengan pasangan, anak-anak dan teman-teman kita hari ini…

Bersahabat lah dengan-Nya…karena Al-Qur’an tidak akan meninggalkan kita sebagai sahabat ketika yang lain berpaling, dia akan datang sebagai syafa’at bagi sahabat-sahabatnya di akhirat kelak..

Kirim 10 orang dalam 5 menit, maka anda mendapatkan 10 ribu pahala dalam buku catatan Rakid ( pahala kebaikan amal ibadah) maka sebarkan dengan hati yang ikhlas, agar bermanfaat buat teman, rekan, mitra, sahabat, kerabat, dan orang yang tidak di kenal sekali pun.
Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin dan semoga Allah mengabulkan niat baik anda..
Aamiin Ya Rabbal’Alamiin Wallahu A’lam Barakallahu fiikum

Note: Artikel diatas adalah dipetik dari whatapps yang difoward kepada admin.Diharap pelawat merujuk lagi mana fakta yang tak jelas. –  Admin