25.06.2022 Tadarus AlQuraan Mingguan

Di atas adalah antara warga alqamar yang telah dapat menyertai tadarus mingguan Al Qamar pada 25.06.2022    

Semoga Allah menerima amalan kami yang sedikit ini ..Aamiin.